Я вспомнил
1metal.com Металлургическая торговая площадка 1metal.com Таблица Менделеева в Украине на металлоторгующей площадке 1metal.com 4.7 stars на основе 22


Таблица Д. И. Менделеева
П Р группы элементов
I II III IV V VI VII VIII
I 1

1  

  H
  1,00795
водород

химические элементы

2                   

  He
  4,002602
гелий
II 2

3  

  Li
  6,9412
литий

4  

  Be
  9,01218
бериллий

5  

  B
  10,812
бор

6  

  С
  12,0108
углерод

7  

  N
  14,0067
азот

8  

  O
  15,9994
кислород

9  

  F
  18,99840
фтор

10                   

  Ne
  20,179
неон
III 3

11  

  Na
  22,98977
натрий

12  

  Mg
  24,305
магний

13  

  Al
  26,98154
алюминий

14  

  Si
  28,086
кремний

15  

  P
  30,97376
фосфор

16  

  S
  32,06
сера

17  

  Cl
  35,453
хлор

18                   

  Ar
  39,948
аргон
IV 4

19  

  K
  39,0983
калий

20  

  Ca
  40,08
кальций

21  

  Sc
  44,9559
скандий

22  

  Ti
  47,90
титан

23  

  V
  50,9415
ванадий

24  

  Cr
  51,996
хром

25  

  Mn
  54,9380
марганец

26  

  Fe
  55,847
железо

27  

  Co
  58,9332
кобальт

28  

  Ni
  58,70
никель

29  

  Cu
  63,546
медь

30  

  Zn
  65,38
цинк

31  

  Ga
  69,72
галлий

32  

  Ge
  72,59
германий

33  

  As
  74,9216
мышьяк

34  

  Se
  78,96
селен

35  

  Br
  79,904
бром

36                   

  Kr
  83,80
криптон
V 5

37  

  Rb
  85,4678
рубидий

38  

  Sr
  87,62
стронций

39  

  Y
  88,9059
иттрий

40  

  Zr
  91,22
цирконий

41  

  Nb
  92,9064
ниобий

42  

  Mo
  95,94
молибден

43  

  Tc
  [99]
технеций

44  

  Ru
  101,07
рутений

45  

  Rh
  102,9055
родий

46  

  Pd
  106,4
палладий

47  

  Ag
  107,868
серебро

48  

  Cd
  112,41
кадмий

49  

  In
  114,82
индий

50  

  Sn
  118,69
олово

51  

  Sb
  121,75
сурьма

52  

  Te
  127,60
теллур

53  

  I
  126,9045
иод

54                   

  Xe
  131,30
ксенон
VI 6

55  

  Cs
  132,9054
цезий

56  

  Ba
  137,33
барий

57  

  La
  138,9
лантан ×

72  

  Hf
  178,49
гафний

73  

  Ta
  180,9479
тантал

74  

  W
  183,85
вольфрам

75  

  Re
  186,207
рений

76  

  Os
  190,2
осмий

77  

  Ir
  192,22
иридий

78  

  Pt
  195,09
платина

79  

  Au
  196,9665
золото

80  

  Hg
  200,59
ртуть

81  

  Tl
  204,37
таллий

82  

  Pb
  207,2
свинец

83  

  Bi
  208,9
висмут

84  

  Po
  [209]
полоний

85  

  At
  [210]
астат

86                   

  Rn
  [222]
радон
VII 7

87  

  Fr
  [223]
франций

88  

  Ra
  [226]
радий

89  

  Ac
  [227]
актиний ××

104  

  Rf
  [261]
резерфордий

105  

  Db
  [262]
дубний

106  

  Sg
  [263]
сиборговий

107  

  Bh
  [262]
борий

108  

  Hs
  [265]
хассий

109  

  Mt
  [266]
мейтнерий

110  

  Ds
  [271]
дармштадтий

111  

  Rg
  [272]
рентгений

112  

  
  [285]
унунбий

113  

  
  [284]
унунтрий

114  

  
  [289]
унунквадий

115  

  
  [288]
унунпентий

116  

  
  [292]
унунхексий

117  

  
  [310 ?]
унунсептий

118                   

  
  [314 ?]
унуноктий


 ЛАНТАНОИДЫ 

58 

  Ce
  140,116
церий

59 

  Pr
  140,907
празеодим

60 

  Nd
  144,24
неодим

61 

  Pm
  [145]
прометий

62 

  Sm
  150,36
самарий

63 

  Eu
  151,964
европий

64 

  Gd
  157,25
гадолиний

65 

  Tb
  158,925
тербий

66 

  Dy
  162,50
диспрозий

67 

  Ho
  164,93
гольмий

68 

  Er
  167,26
эрбий

69 

  Tm
  168,934
тулий

70 

  Yb
  173,04
иттербий

71 

  Lu
  174,967
лютеций


 АКТИНОИДЫ 

90 

  Th
  232,038
торий

91 

  Pa
  [231]
протактиний

92 

  U
  238,029
уран

93 

  Np
  [237]
нептуний

94 

  Pu
  [244]
плутоний

95 

  Am
  [243]
америций

96 

  Cm
  [247]
кюрий

97 

  Bk
  [247]
берклий

98 

  Cf
  [247]
калифорний

99 

  Es
  [252]
эйнштейний

100 

  Fm
  [257]
фермий

101 

  Md
  [258]
менделевий

102 

  No
  [259]
нобелий

103 

  Lr
  [260]
лоуренсий